از اینکه تصمیم دارید به جمع کاربران وب سایت مرکب پاسارگاد ایرانیان بپیوندید تشکر می کنیم؛ لطفا به نکات زیر دقت فرمایید:

 

 

شرح
ما از اقدامات امنیتی برای جلوگیری از دسترسی اطلاعات شما توسط اشخاص غیرمجاز استفاده می کنیم ، شما حق دارید از اطلاعاتی که در اختیار داریم آگاه باشید ، و از ما بخواهید که تغییراتی را در این زمینه ایجاد کنیم تا درست و به روز باشد. اگر به این موضوع علاقه دارید ، به ما اطلاع دهید.

 

توجه

وب سایت مرکب پاسارگاد ایرانیان خود را متعهد به حفظ اطلاعات شخصی می داند. بنابراین این اطلاعات در هیچ جای وب سایت نمایش داده نخواهد شد مگر اینکه شما در استفاده از خدمات وب سایت از این اطلاعات استفاده نمایید.