داروی آب افست

ریتاردر

انواع حلال

صمغ

دست پاک

 انواع محلول شستشوی

محلول شستشوی سیلندر

انواع وارنیش

 

 

ملزومات چاپ

برای جستجوی محصولات برای چاپ در ضمینه مرکب های چاپ فکسو و روتوگراوور مرکب ملیکا و سطح چاپ آنها به لینک موجود مراجع نمایید

مرکب های چاپ سیلک اسکرین

مرکب های پایه حلالی فلکسو و روتوگراوور