خدمات پس از فروش:

شبکه خدمات پس از فروش شرکت مرکب ملیکا به وسعت تمامی نقاط میهن پهناور آماده است تادرمشاوره جهت بالابردن راندمان بهتر و استفاده بهینه از ویژگی‌های کیفی مرکب  و نیز رفع مشکلات احتمالی مرکب ونیز ارائه مشاوره جهت محصولات جدید باشد.

مرکب‌های سری 380 چاپ روی دسنگاه فلکسو  آبشور

نوع مرکب:

این دسته از مرکب‌ها پایه آبی بوده و جهت دستگاه فلکسو آبشور طراحی شده‌اند.

موارد استفاده:

جهت چاپ روی سطح کارتن مصرف دارد.

مشخصات ویژه:

 • از خصوصیات عمومی این سری انتقال بسیار خوب مرکب از کلیشه می‌باشد.
 • شدت رنگ بسیار بالا.
 • قابلیت استفاده در سرعت های بالا.
 • بعد از خشک شدن دارای مقاومت سایشی و مالشی می باشد.
 • قدرت نفوذ بسیار عالی مرکب به سطح.
 • بوی بسیار کم.
 • خشک شدن بسیار سریع مرکب.
 • مصرف بهینه (تیراژ دهی بالا).
 • نشست بسیار عالی ترام‌ها.
 • دیسپرس بسیار عالی پیگمنت.

ویسکوزیته چاپ:

 1. تولیدی: 30 – 40 ثانیه DINCUP4 دردمای 20 درجه سانتی‌گراد.

آماده سازی مرکب جهت چاپ:

 • استفاده ازحلال 9010

انبارداری:

 • سری مرکب‌های 38 دارای طول عمر یک ساله در ظروف دربسته، در دمای 5 تا 30 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

بسته‌بندی:

 • درگالن های 20 کیلوگرمی.

قبل ازمصرف:

 1. با توجه به جدول بالا چک کنید که لیبل روی گالن صحیح باشد.
 2. جهت مصرف مرکب باید دردمای 20 – 25 درجه سانتی‌گراد باشد. یک روز قبل ازمصرف به سالن تولید انتقال یابد.
 3. قبل از مصرف خیلی خوب مرکب را هم زنید.
 4. قبل از اندازه‌گیری ویسکوزیته مرکب را به دستگاه پمپ کنید و سپس ویسکوزیته را تنظیم کنید.

درحین مصرف:

 1. ویسکوزیته را درحین چاپ ثابت نگه دارید.
 2. در صورت خشک شدن مرکب روی کلیشه 5% تا10% وارنیش اضافه کنید.

پس از مصرف:

 • باقیمانده مرکب را با حلال رقیق کننده خودش شستشو داده و با الصاق لیبل نگهداری کنید.