خدمات پس از فروش:

شبکه خدمات پس از فروش شرکت مرکب ملیکا به وسعت تمامی نقاط میهن پهناور آماده است تادرمشاوره جهت بالابردن راندمان بهتر و استفاده بهینه از ویژگی‌های کیفی مرکب  و نیز رفع مشکلات احتمالی مرکب ونیز ارائه مشاوره جهت محصولات جدید باشد.

مرکب‌های سری 300 جهت فویـــــل

نوع مرکب:

این دسته از مرکب‌ها پایه حلالی بوده و جهت دستگاه روتوگراوور و فلکسو چاپ از رو فیلم طراحی شده‌اند.

موارد استفاده:

جهت چاپ روی سطح فویل(Foil) کره حرارتی دارد.

مشخصات ویژه:

 • شدت رنگ بسیار بالا و قدرت پوشانندگی بالای مرکب.
 • قابلیت استفاده درسرعت‌های بالا.
 • تیراژ بالای چاپ.
 • براقیت و گلاس بسیار بالا.
 • حلال خوری بالای مرکب.
 • رئولوژی بسیار عالی مرکب.
 • از خصوصیات عمومی این سری تحمل حرارتی بالای آنها می باشد. (180درجه سانتی گراد)

ویسکوزیته چاپ:

 1. تولیدی: 20 – 30 ثانیه DINCUP4 دردمای 20درجه سانتی‌گراد.

آماده سازی مرکب جهت چاپ:

 • 80% ایزوپروپیل الکل20% اتیل استات ترکیب درصد (4-1).
 • تسریع کننده: اتیل استات.
 • کندکننده: متوکسی پروپانول، اتیل گلیکول (5% استفاده گردد).

انبارداری:

 • سری مرکب‌های 30 دارای طول عمر6 ماه در ظروف در بسته در دمای 0 تا 30 درجه سانتی‌گراد.

بسته‌بندی:

 • درگالن های 18 کیلوگرمی

قبل ازمصرف:

 1. با توجه به جدول بالا چک کنید که لیبل روی گالن صحیح باشد.
 2. جهت مصرف مرکب باید دردمای 20 – 25 درجه سانتی‌گراد باشد. یک روز قبل ازمصرف به سالن تولید انتقال یابد.
 3. قبل از مصرف خیلی خوب مرکب را هم زنید.
 4. قبل از اندازه‌گیری ویسکوزیته مرکب را به دستگاه پمپ کنید و سپس ویسکوزیته را تنظیم کنید.

درحین مصرف:

 • ویسکوزیته را درحین چاپ ثابت نگه دارید.
 • درصورت دیر خشک شدن مرکب ظرفیت حرارتی دستگاه را افزایش دهید.

پس از مصرف:

 • باقیمانده مرکب را با حلال رقیق کننده خودش شستشو داده و با الصاق لیبل نگهداری کنید.
 • فیلم چاپ شده بعد از حدوداً 6 ساعت به شرایط اپتیمم خود جهت لمینت خواهد رسید.