خدمات پس از فروش:

شبکه خدمات پس از فروش شرکت مرکب ملیکا به وسعت تمامی نقاط میهن پهناور آماده است تادرمشاوره جهت بالابردن راندمان بهتر و استفاده بهینه از ویژگی‌های کیفی مرکب  و نیز رفع مشکلات احتمالی مرکب ونیز ارائه مشاوره جهت محصولات جدید باشد.

مرکب‌های سری 220 جهت دستگاه فلکسو

نوع مرکب:

این دسته از مرکب‌‎ها پایه حلالی بوده و جهت دستگاه فلکسو جهت چاپ از زیر فیلم طراحی شده‌اند.

موارد استفاده:

جهت سطوح PET- CPP (treated polyester) BOPPصدفی مصرف دارد.

مشخصات ویژه:

 • قابلیت لمینت بسیارعالی.
 • شدت رنگ بسیار بالا و قدرت پوشانندگی بالای مرکب.
 • قابلیت استفاده درسرعت‌های بالا.
 • تیراژ بالای چاپ.
 • براقیت و گلاس بسیار بالا.
 • حلال خوری بالای مرکب.
 • رئولوژی بسیار عالی مرکب.
 • انتقال عالی مرکب ازروی کلیشه چاپ و کمترین میزان چاقی ترام.

ویسکوزیته چاپ:

 1. تولیدی:30-40 ثانیه DINCUP4 دردمای 20درجه سانتی‌گراد.
 2. مصرفی: 18 – 20 ثانیه DINCUP4 دردمای 20 درجه سانتی‌گراد.

آماده سازی مرکب جهت چاپ:

 • 80% ایزوپروپیل الکل20% اتیل استات ترکیب درصد (4-1).
 • تسریع کننده: اتیل استات.
 • کندکننده: متوکسی پروپانول، اتیل گلیکول (5% استفاده گردد).

انبارداری:

 • سری مرکب‌های 22 دارای طول عمر6 ماه در ظروف دربسته دردمای 0تا30درجه سانتی‌گراد.

بسته‌بندی:

 • درگالن های 18 کیلوگرمی
 • درمخازن 1000 کیلوگرمی

قبل ازمصرف:

 1. با توجه به جدول بالا چک کنید که لیبل روی گالن صحیح باشد.
 2. جهت مصرف مرکب باید دردمای 20 – 25 درجه سانتی‌گراد باشد. یک روز قبل ازمصرف به سالن تولید انتقال یابد.
 3. قبل از مصرف خیلی خوب مرکب را هم زنید.
 4. قبل از اندازه‌گیری ویسکوزیته مرکب را به دستگاه پمپ کنید و سپس ویسکوزیته را تنظیم کنید.

درحین مصرف:

 • ویسکوزیته را درحین چاپ ثابت نگه دارید.
 • درصورت دیر خشک شدن مرکب ظرفیت حرارتی دستگاه را افزایش دهید.
 • درصورت خشک شدن مرکب روی کلیشه 5% تا10% متوکسی پروپانول اضافه کنید.

پس از مصرف:

 • باقیمانده مرکب را با حلال رقیق کننده خودش شستشو داده وبا الصاق لیبل نگهداری کنید.
 • فیلم چاپ شده بعداز حدوداً 6 ساعت به شرایط اپتیمم خود جهت لمینت خواهد رسید.