خدمات پس از فروش:

شبکه خدمات پس از فروش شرکت مرکب ملیکا به وسعت تمامی نقاط میهن پهناور آماده است تادرمشاوره جهت بالابردن راندمان بهتر و استفاده بهینه از ویژگی‌های کیفی مرکب و نیز رفع مشکلات احتمالی مرکب و نیز ارائه مشاوره جهت محصولات جدید باشد.

مرکب‌های سری 120 جهت چاپ رو

نوع مرکب:

این دسته از مرکب‌ها پایه حلالی بوده و جهت دستگاه فلکسو و روتوگراور جهت چاپ از روفیلم طراحی شده اند

موارد استفاده:

جهت سطوح پلی‌پروپیلن  (PE)-BOppنایلون، سلفون، نایلکس و صدفی مصرف دارد.

مشخصات ویژه:

 • چسبندگی بسیار بالا و قوی روی سطح.
 • مقاومت مالشی و سایشی بسیار بالا.
 • ضد خراش.
 • مقاومت حرارتی بالا.
 • رنولوژی بسیار عالی مرکب.
 • تیراژ بالای چاپ.
 • حلال خوری بالای مرکب.
 • براقیت و گلاس بسیار بالا.
 • انتقال عالی مرکب ازکلیشه به سطح چاپ.

ویسکوزیته چاپ:

 1. تولیدی:30-40ثانیه DINCUP4دردمای 20درجه سانتی گراد.
 2. مصرفی:

1.2. باتیغه دکتربلید:22-24ثانیه DINCUP4 دردمای 20درجه سانتی‌گراد.

2.2. بدون تیغه دکتربلید:20-18ثانیه DINCUP4 دردمای 20درجه سانتی‌گراد.

آماده سازی مرکب جهت چاپ:

 • استفاده ازحلال 9012

انبارداری:

 • سری مرکبهای 12دارای طول عمر6ماه در ظروف دربسته دردمای 0تا30درجه سانتی گراد

بسته‌بندی:

 • درگالن های 18کیلوگرمی نارنجی

قبل ازمصرف:

 1. با توجه به جدول بالا چک کنید که لیبل روی گالن صحیح باشد.
 2. جهت مصرف مرکب باید دردمای 20 – 25 درجه سانتی‌گراد باشد.یک روز قبل ازمصرف به سالن تولید انتقال یابد.
 3. قبل از مصرف خیلی خوب مرکب را هم زنید.
 4. قبل از اندازه‌گیری ویسکوزیته مرکب را به دستگاه پمپ کنید و سپس ویسکوزیته را تنظیم کنید.

درحین مصرف:

 1. ویسکوزیته را درحین چاپ ثابت نگه دارید.
 2. درصورت دیر خشک شدن مرکب ظرفیت حرارتی دستگاه را افزایش دهید.
 3. در صورت خشک شدن مرکب روی کلیشه 5% تا 10% متوکسی پروپانول اضافه کنید.

پس از مصرف:

 1. باقیمانده مرکب را با حلال رقیق کننده خودش شستشو داده و با الصاق لیبل نگهداری کنید.
 2. فیلم چاپ شده بعداز حدود 6 ساعت به شرایط اپتیمم خود جهت مصرف خواهد رسید.

پس از مصرف:

 • باقیمانده مرکب را با حلال رقیق کننده خودش شستشو داده و با الصاق لیبل نگهداری کنید.
 • فیلم چاپ شده بعد از حود 12 ساعت به شرایط اپتیمم خود جهت مصرف خواهد رسید.