خدمات پس از فروش:

شبکه خدمات پس از فروش شرکت مرکب ملیکا به وسعت تمامی نقاط میهن پهناور آماده است تادرمشاوره جهت بالابردن راندمان بهتر و استفاده بهینه از ویژگی‌های کیفی مرکب و نیز رفع مشکلات احتمالی مرکب و نیز ارائه مشاوره جهت محصولات جدید باشد.

مرکب‌های سری 100

نوع مرکب:

این دسته از مرکبها پایه حلالی بوده وجهت دستگاه فلکسو طراحی شده اند

موارد استفاده:

جهت سطوح پلی پروپیلن (pp) معمولی ولمینت شده مصرف دارد

مشخصات ویژه:

 • چسبندگی بسیار بالا و قوی روی سطح.
 • مقاومت مالشی و سایشی بسیار بالا.
 • ضدخراش.
 • مقاومت حرارتی بالا.
 • رنولوژی بسیار عالی مرکب.
 • تیراژ بالای چاپ.
 • حلال خوری بالای مرکب.
 • براقیت و گلاس بسیار بالا.
 • انتقال عالی مرکب ازکلیشه به سطح چاپ.

ویسکوزیته چاپ:

 • تولیدی:

30 -40ثانیه  DINCUP4دردمای 20درجه سانتی گراد.

 • مصرفی:

باتیغه دکتربلید:22-24 ثانیه  DINCUP4دردمای 20 درجه سانتی‌گراد.

بدون تیغه دکتربلید:20-18ثانیه DINCUP4 دردمای 20 درجه سانتی‌گراد.

آماده سازی مرکب جهت چاپ:

استفاده ازحلال 9010، S9000، 9015.

انبارداری:

 • سری مرکب‌های 10دارای طول عمر6 ماه در ظروف دربسته در دمای 0 تا30 درجه سانتی‌گراد.

بسته بندی:

 • درگالن‌های 18کیلوگرمی.

قبل ازمصرف:

 1. با توجه به جدول بالاچک کنید که لیبل روی گالن صحیح باشد.
 2. جهت مصرف، مرکب باید دردمای 20 – 25 درجه سانتی‌گراد باشد. یک روز قبل ازمصرف به سالن تولید انتقال یابد.
 3. قبل از مصرف خیلی خوب مرکب را هم زنید.
 4. قبل از اندازه‌گیری ویسکوزیته مرکب را به دستگاه پمپ کنید و سپس و یسکوزیته را تنظیم کنید.

درحین مصرف:

 1. ویسکوزیته را درحین چاپ ثابت نگه دارید.
 2. درصورت دیر خشک شدن مرکب ظرفیت حرارتی دستگاه را افزایش دهید.
 3. در صورت خشک شدن مرکب روی کلیشه 5% تا 10% متوکسی پروپانول اضافه کنید.

پس از مصرف:

 1. باقیمانده مرکب را با حلال رقیق کننده خودش شستشو داده و با الصاق لیبل نگهداری کنید.
 2. فیلم چاپ شده بعد از حود 12 ساعت به شرایط اپتیمم خود جهت مصرف خواهد رسید.